Monitehot

Minulta kysytään paljon monitehoista; mikä niissä maksaa, mitä eroa linsseillä on?

Miten osa käyttää monitehoja miellellään, miksei kaikki niihin totu ja mistä ihmiset valittaa?

Totuus on, että suurin osa silmälasien käyttäjistä on tyytyväisiä laseihinsa ja uuden teknologian monitehoihin oppii nopeasti. On myös totta, että joillakin nämä vaativat opettelua. Luin eilen keskustelupalstoja aiheesta ja muutama halusi kieltää mokomat monitehot… kun ei itse niistä pitänyt. Hauska ajatus! Kielletään monitehot… mietin vain mitä ehdottaisin tyytyväisille monitehojen käyttäjille? Tietenkin on ihmisiä, joille monitehot eivät sovellu, eiväthän kaikki tule merisairaaksi tai saa kieltä rullalle. Kaikille löytyy kuitenkin ratkaisu ja useita vaihtoehtoja, mikäli rajattomat monitehot eivät toimi.

Taustaa

Me ihmiset olemme erilaisia. Jotkut meistä juoksevat nopeammin ja jotkut ovat notkeampia. Samalla tavalla silmämme ovat yksilöllisiä. Joillakin on parempi hämäränäkö, joillakin on puutteellinen värinäkö ja vain pieni osa näkee omilla silmillään erittäin hyvin. Kaikki pärjäämme kuitenkin omilla silmillämme elämässä, silmälasit vain helpottavat elämää. Tärkeintä on, että näkee riittävästi esim.  ajaa autoa, lukea ja syödä.

Miten ihminen näkee?

Ihmisen silmä rakentuu  näin: etu-osasta  mm. sarveiskalvo ja silmän pinta, silmän sisällä on värikalvo Iiris, joka säätelee pupillin kokoa. Pupilli on se musta ”reikä”  keskellä silmää, josta valo pääsee silmään. Iiriksen takana on linssi mykiö, joka taittaa valoa. Mykiön ympärillä on lihaksisto, joka muotoilee mykiön muotoa tarpeen mukaan. Lähelle katsoessa mykiö pullistuu ja vastaavasti kauas  katsoessa se litistyy. Silmän taka-osassa on verkkokalvo. Verkkokalvo rakentuu tappi- ja sauvasoluista. Nämä hermosolut ovat erittäin tärkeitä kuvan muodostumisen kannalta. Aivot ovat vieläkin tärkeimmät, ne käsittelevät kaiken tiedon ja niillä me tiedämme mitä näemme.

Näöntarkkuus

Suomessa näöntarkkuus ilmoitetaan visus-arvoina. Hieman pelkistäen 1.0 visus on 100% näkö. Aikuisten oikeasti se on  tarkkaan määritetty arvo, joka kertoo kuinka henkilö kykenee erottamaan kaksi pistettä, jotka ovat yhden kulmaminuutin etäisyydellä toisistaan. Joillakin ihmisillä paras mahdollinen näöntarkkuus omilla silmillä tai parhaalla lasikorjauksella voi olla 0,8 tai jopa sen alle. Eräillä ihmisillä esim.  lentäjillä  visus eli näöntarkkuus voi olla jopa 2.0. Tähän pystyy vain hyvin pieni osa ihmisistä. Perintötekijöillä on suuri vaikutus.

Näöntarkastuksessa mitataan myös kontrastiherkkyys, värien erottamiskyky ja näkökenttä. Mittausvälineet on yleisesti hyväksytyt näkömerkkitaulut ja muut testit. Englannissa ja USA:ssa näöntarkkuus kerrotaan suhdelukuna esim 20/20 vastaa meidän visusta 1.0. 20/20 arvo  kertoo kuinka näet 20 jalan (6 metrin) etäisyydeltä sen, minkä keskimääräinen henkilö näkee.

Linsseistä

Silmälaseja on mm. yksitehot, monitehot, kaksi- ja kolmitehot

syväterävät, toimistomonitehot jne.

Silmälasit valmistetaan aina yksilöllisesti, jokaisen omaa taittovirhettä korjaamaan. Optikolta saa optisesti hiotut laadukkaat linssit, jotka on sovitettu kehykseen yksilöllisen silmäteränvälin mukaan.

Yksitehoiset silmälasit korjaavat kauko- ja likitaitteisuutta. Näissä yksitehoissa voi olla hajataiton ja silmien asentovirheenkorjausta. Lukulasit, kaukolasit, tietokonelasit ajolasit, aurinkolasit ovat usein yksitehoja.

Yleensä alle 40-vuotiaat näkevät samoilla laseilla kaikille etäisyyksille. Poikkeuksia on kuitenkin paljon, silmien asentovirheet, poikkeavan pieni silmän mukautumiskyky, silmän leikkaukset ja haverit ovat voineet muuttaa silmän taittoa, niin että ihminen tarvitseekin  eri etäisyyksille eri voimakkuudet.

Linssejä, joissa on useampi voimakkuus tarvitaan, kun silmä ei enää mukaudu eri etäisyyksille. Tämä mukautumiskyvyn väheneminen huomataan usein 40 ikävuoden jälkeen. Monet tarvitsevat plus-linssejä nähdäkseen lähelle ja miinus-silmäiset  joutuvat ottamaan lasinsa pois nähdäkseen hyvin lähelle.

Monitehot

Monitehoiset silmälasit on aika hankkia, kun huomaa silmien väsyvän lukiessa ja viimeistään silloin, kun kyllästyy ”pelaamaan” lasien kanssa. Lasit ovat häviksissä tai väärässä paikassa ja pahimmillaan on useiden lasien loukussa.  Ei ole mitään sääntöä tai pakkoa hankkia silmälaseja, monitehoisia silmälaseja tai lukulaseja jos ei halua. Voi sinnitellä päänsärkyjen, niskasärkyjen ja tihrustamisen kanssa ja vaikka lopettaa lukemisen kokonaan.

Monitehoiset linssit on hiottu niin, että samassa linssissä on kaukovoimakkuus ja siitä linssin alareunaa kohden voimakkuus muuttuu lukuvoimakkuudeksi. Moniteholinssi on aina kompromissi. Tällä tarkoitan sitä, että nuoruuden näkökykyä ei enää saavuta millään linssillä. Silmä ikääntyy ja sen mykiön joustavuus  vähenee, teki niin tai näin. Silmän sisäiseen linssiin kertyy kuonaa jo alle 10-vuotiaana ja keski-ikäisenä, kuonaa mykiössä on jo niin paljon, että se vähentää mukautumiskykyä oleellisesti. Kompromissilla tarkoitan, myös sitä että monitehoisissa linsseissä lukualue on aina linssin ala-osassa.  Se ei vaihda paikkaa katseen mukana. Sohvalla maaten ei näe TV:tä, sillä silloin käy niin että yrittää katsoa kauas lukualueen läpi. Näköalueet ovat kapeammat kauas ja lähelle, kuin yksitehoisissa laseissa. Tämä on tosiasia, jota välillä ei ymmärretä tai se unohdetaan. On luonnonlaki, että yhdellä voimakkuudella näkee tietylle etäisyydelle hyvin ja häiriöttä. Monitehoisissa linsseissä on ” miljoona” voimakkuutta. Yksi voimakkuus kauas, siirtymäkanavan liukuma monine voimakkuuksineen ja lähivoimakkuus. Lähivoimakkuus on aina määritelty tietylle etäisyydelle.  Mitä iäkkäämpi henkilö, sitä enemmän lähilisää. Mitä enemmän lähilisää sitä pienempi ”syväterävyys”.  Lukualue  (eli millä etäisyydellä näkee lukea)  on n 30 – 55 cm  etäisyydellä lähilisällä +2,50.

Uusimman teknologian linssit

 

Moniteholinssejä on valmistettu jo 70-luvulta asti. Ne ovat kehittyneet sen jälkeen huimasti hiontatekniikoiden ja tietokoneiden kehittyessä. Yksinkertaistaen voi sanoa, että mitä halvempi linssi sitä vanhempaa teknologiaa ne ovat. Uusimmat linssit hiotaan uusimmilla ja hienommilla koneilla ja niiden laskenta on huippuluokkaa. Linssien hionta teknologia on kehittynyt asteittain. Ensimmäisissä linsseissä linssien etupinta oli aihio ja omat voimakkuudet hiottiin takapinnalle, vääristymiä reunoilla oli paljon. Tekniikan kehittyessä etupintoja oli jo useampia. Nykyään uusimpien linssien etu- ja takapinta hiotaan jokaiseen linssiin yksilöllisesti. Tällä tekniikalla saavutetaan leveämmät luku- ja kaukoalueet ja siten parempi näkömukavuus. Näillä tekniikoilla saadaan reuna-alueiden optiiikka paremmaksi ja vääristymät samanlaisiksi molemmille silmille. Yksilöllisissä monitehoissa mitataan kehyksen kaarevuus, etäisyys silmistä ja monta muuta yksilöllistä mittaa silmälasivoimakkuuksien lisäksi. Monitehoihin on sitä helpompi tottua , mitä pienempi ero kauko- ja lähivoimakkuuden välillä on.

Kuluttaja pystyy vertaamaan linssien käyttömukavuutta saatuaan ne. On helppoa siirtyä parempaan linssiin, mutta paluu vanhempaan teknologiaan tuottaa hankaluuksia.

Bifokaalit ja trifokaalit

Vaihtoehto monitehoisille = rajattomille linsseille ovat kaksi ja kolmitehot. Näissä linsseissä on selvästi näkyvä ”luukku” tai raja. Kaksitehoissa optiikka kauas on leveä ja häiriötön samoin lukuvoimakkuus. Ainoa huonopuoli on ”kuvahyppy” ja joidenkin linssein ulkonäkö.

Kaikki oppivat näihin rajallisiin linsseihin. On mukavaa kun samassa lasissa on kauko- ja lähivoimakkuudet. Välivoimakkuus, joka rajattomissa on, puuttuu.

Valmislasit

Valmislaseja saa ostaa jopa alle eurolla joka paikasta. Nämä valmislasit ovat muovisia suurennuslaseja. Kuka tahansa saa myydä suurennuslaseja, mutta ei optisia apuvälineitä, joiksi miinuslasit luetaan.

Silmälasien on toimittava hyvin

Tärkeintä on näkemisen miellyttävyys ja tarkkuus. Jokaiselle löytyy vaihtoehto silmälasilinsseistä ja kehyksistä. Suosittelen lämpimästi kysymään mieltä askarruttavista asioista omalta optikolta.

Niin optikot, silmälääkärit kuin silmälasien käyttäjätkin ovat kaikki ihmisiä. Kukaan miestä ei ole virheetön ja inhimillisiä virheitä sattuu kaikille joskus. Kannattaa heti kääntyä palvelun tarjoajan puoleen, jos jokin askarruttaa tai silmälasit tuntuvat oudoilta.

On meidän kaikkien etu, että mahdolliset virheet korjataan välittömästi ja kuluttaja saa sellaisen tuotteen johon on tyytyväinen, näin kaikki säästävät aikaa ja rahaa.

Kuluttajasuojalain mukaan tyytymätöntä asiakasta kehoitetaan ottamaan ensin yhteys tuotteen tai palvelun tarjoajaan. Silmälasien myyjä ja valmistaja korjaa mahdollisen virheen viiveettä. Tämä on paljon parempi keino, kuin valittaa keskustelupalstalla ja jäädä kotiin tyytymättömänä.

 

UUSIN TEKNOLOGIA MAKSAA

Kaikissa tuotteissa uusimmat ja hienoimmat maksavat enemmän. Uusimmat tuotteet syntyvät tuotekehittelyn ansiosta. Tietokoneilla voidaan suorittaa monimutkaisempaa laskentaa ja ohjata monimutkaisempia robotteja. Hienomekaniikkaa käytetään yha uusilla alueilla. Uudet  kännykät ja tabletit ovat yhä suorituskykyisempiä ja paremmilla näytöillä varustettuja. Niissä parhaat ja uusimmat mallit maksavat enemmän. Nykyään älypuhelimiakin saa alle 100 euron.

Lääkkeissä  tuotekehittely on kallista ja siksi ne maksavat enemmän. Patenttien rauettua, lääkkeiden ”kopioita” voidaan valmistaa ja ne ovat selvästi  halvempia, koska näiden valmistajat eivät sijoita varoja uusien lääkkeiden tutkimustyöhön.

Silmälasilinsseissä tapahtuu samaa tuotekehitystä, kuin kaikilla muillakin aloilla. Linssimateriaalit ja pinnoitteet parantuvat, optiikan toiminnallisuutta kehitetään jatkuvasti.

Uusinta tietokonetekniikkaa käytetään laajasti ja uusimmat linssienvalmistuskoneet maksavat huikeita summia. Optisellakin alalla halpoja linsseja saa ympäri maailman, suurin osa kaikkien halvimmista on ”kopiota” ja/ tai vanhempaa teknologiaa. Myös materiaalien kestävyys ja optiset ominaisuudet vaihtelevat paljon. Parhaista merkkilinsseistä kerrotaan materiaalin taitekerroin  ja tärkeitä tunnulukuja kuten Abbenluku ( myös värihajonnasta ja palloaberraatiosta saa tietoa).  Parhaissa linsseissä on myös mikrokaiverrukset, joilla linssin tunnistaa.  Keskivertoihminen ei erota paljaalla silmällä linssien kuvautumisvirheitä ja värihajontaa, mutta hieman tarkempi kuluttaja huomaa selvän eron eri laatulinssien ja halpisten välillä.

Tottakai vanhemman teknologian linssit maksavat vähemmän, ne ovat akoinaan olleet huipputuotteita ja silloin kalleimpia.