Nuku itsellesi tarkka näkö – osa 4

Yölinssit ovat hyvä vaihtoehto silmälasittomalle elämälle, varsinkin kuivasilmäisyydestä kärsiville, aktiivisille liikkujille, kamppailulajien harrastajille, pölyisissä ympäristöissä työskenteleville sekä ihan muuten vaan paremmin ilman silmälaseja viihtyville henkilöille.

Yölinssejä käytetään ainoastaan öisin. Yön aikana ne muokkaavat sarveiskalvoa, jotta seuraavana päivänä voit nähdä hyvin ilman silmälaseja tai päiväpiilolinssejä. Yölinssit on tarkoitettu likinäköisyyden ja hajataitteisuuden korjaamiseen. Linssit sopivat tervesilmäisille likinäköisille lapsista aikuisiin silmälasiarvojen ollessa -0.75 ja -5.50 dioptrian välillä.

MYOPIAKONTROLLI

Yölinsseillä on kuitenkin myös paljon tärkeämpi tehtävä. Useiden tutkimusten mukaan Yölinssien käyttö lapsena/nuorena hidastaa silmän pituuskasvua ja siten ehkäisee myopian eli likinäköisyyden kehittymistä Lähde 1.

Video: enseyes

Likinäköisyys johtuu joko siitä, että silmämuna on kasvanut liian pitkäksi tai siitä, että silmä taittaa valoa liian voimakkaasti sen pituuteen nähden. Tästä syystä valonsäteet taittuvat verkkokalvon etupuolelle aiheuttaen kaukana olevien kohteiden näkemisen sumeina. Likinäköisyyttä korjataan miinuslinssillä.

Kuva: www.mymyopia.com

Maailmanlaajuisesti likinäköisyys on yleisin syy heikkonäköisyyteen ja toiseksi yleisin syy sokeuteen. Likinäköisyyden esiintyvyys on lisääntynyt huomattavasti ja tällä hetkellä Itä- ja Kaakkois-Aasiassa jo 80-90% koulunsa päättävistä nuorista on likinäköisiä. Vuonna 2010 noin 28% koko maapallon väestöstä oli likinäköisiä. Useiden tutkimusten mukaan vuoteen 2050 mennessä likinäköisten määrä nousee jopa 50 prosenttiin. Korkean, eli yli 6 dioptrian likinäköisyyden on arvioitu nousevan 4 prosentista 11 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä Lähde 2. Koska likinäköisyydestä johtuva sumea näkö voidaan usein korjata silmälaseilla, piilolinsseillä tai taittoleikkauksella, likinäköisyyttä ei ajatella varsinaisena sairautena. Kuitenkin likinäköisyys, ja erityisesti korkea sellainen, lisää vakavan silmäsairauden kuten glaukooman, kaihin, verkkokalvon irtauman tai myooppisen makuladegeneraation riskiä.

Likinäköisyyden ehkäisy on tärkeä kansainvälinen tavoite. Likinäköisyys on suurempi ongelma kehittyneissä maissa, joissa koulutus kestää pidempään ja lähityötä tehdään enemmän. Likinäköisyyden kehittymiseen vaikuttavat niin perinnölliset kuin ulkoisetkin tekijät. Ulkoisia tekijöitä ovat muun muassa lähityöhön käytettävän ajan määrä, ulkona vietetty aika, niin kutsuttu perifeerinen hyperopia, esoforia eli silmien sisäänpäin kääntyminen sekä akkommodaatio eli silmien mukautumiskyky.

Yölinssien on todettu olevan tehokas keino likinäköisyyden kehittymisen hidastamisessa. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että tavallisia silmälaseja tai piilolinssejä käyttävien likitaitteisten lasten silmien pituuskasvu on huomattavasti voimakkaampaa kuin Yölinssejä käyttävien.

Kun likinäköisyys korjataan tavallisilla silmälaseilla tai piilolinsseillä, korjataan ainoastaan verkkokalvon keskialueen taittovirhettä. Tämä aiheuttaa verkkokalvon reuna-alueiden valonsäteiden taittumisen heikommin, jolloin ne taittuvatkin verkkokalvon taakse. Tätä kutsutaan perifeeriseksi hyperopiaksi. Siitä syntyy signaali, joka kehottaa silmää kasvamaan lisää pituutta. Kun silmä kasvaa pituutta, likitaitteisuus lisääntyy. Yölinssejä käytettäessä verkkokalvon reuna-alueilla tapahtuu juuri päinvastainen reaktio.

Likinäköisyyden kehittymistä seurataan mittaamalla silmän pituutta. Myopiakontrolli toteutetaan aina yhteistyössä silmälääkärin kanssa.

Lähteet:

  1. Holden, Fricke, Wilson, Jong, Naidoo, Sankaridurg, Wong, Naduvilath & Resinkoff, 2016
  2. Yueh-Chang, Jen-Hung & Cheng-Jen, 2017
Liittyvät kategoriat Piilolinssit