Urheilunäkeminen

Hidas reaktionopeus ja ajoitusongelmat voivat johtua näköongelmista. Urheilijoiden näöstä huolehtiminen jää usein urheilijan omille harteille. Monilla urheilijoilla on näköongelmia, jotka vaikuttavat heidän itsensä ja valmentajan tietämättä heikentävästi suoritukseen. Esimerkiksi hidas reaktionopeus ja virheet ajoituksissa ja etäisyyksien arvioinnissa saattavat johtua näköongelmista, jotka olisivat korjattavissa.

Kaikista aisteistamme keskeisemmässä asemassa on näköaisti. Kaikki liikkumisemme tapahtuu pääosin näköaistin varassa. Ihmisen näköaisti voidaan jakaa kahteen tapaan nähdä. Tarkannäön alue on vain muutaman asteen levyinen. Tarkka näkö on vain ojennetun käsivarren päässä olevan peukalon levyinen, kaikki muu on valistunutta arvausta, jossa muistilla on suuri merkitys. Tarkan näön avulla tunnistamme kohteita ja luemme. Muu näkeminen tarkan näköalueen ulkopuolella, havaitsee liikettä ja sijaintia. Tämän aistin avulla näemme missä kohde on ja kuinka nopeasti se liikkuu.

Eri urheilulajit asettavat erilaisia vaatimuksia näkökyvylle. Haasteita silmille aiheutuu niin olosuhteista kuin esimerkiksi lumesta, sumusta, häikäisevästä auringonpaisteesta ja hämäryydestä kuin nopeasti liikkuvista tai kaukana siintävistä pelivälineistäkin. Urheilija katsoo harvoin suoraan eteensä, mutta sitäkin useammin ylös, alas ja sivuille.

Urheillessa täytyy kyetä muun muassa liikuttamaan silmiä ja tarkentamaan katsetta nopeasti, erottamaan kontrasteja, arvioimaan etäisyyksiä, seuraamaan tapahtumia aivan näköalueen reunassa sekä ennakoimaan erilaisia pelitilanteita.

Silmien tarkennusjärjestelmää ja silmiä liikuttavia kahtatoista lihasta pitäisi lämmitellä siinä missä muitakin lihaksia ennen harjoituksia ja urheilusuorituksia.

Urheilunäöntutkiminen

Optikkomme Satu Kervinen on erikoistunut urheilunäkemiseen. Hän tutkii ensin mahdolliset näkövirheet, jotka korjataan piilolinsseillä tai silmälaseilla. Seuraavaksi mitataan näön eri toimintavalmiuksia, kuten silmien liikkumista ja tarkentamista sekä yhteisnäkemistä. Nuorten näön kehittyminen ja näkövirheiden korjaaminen ovat aina erityisasemassa.

Monet urheilevat haaveilevat silmäleikkauksista. Kuitenkaan leikkauksia ei yleensä tehdä niin kauan kuin silmä kasvaa ja näkö muuttuu.

Piilolinssit ovat hyvä vaihtoehto. Parhaalla piilolinssikorjauksella saadaan virheetön näkö ja hyvin sovitetulla piilolinssiratkaisulla riskit silmätulehduksiin ja muihin ongelmiin ovat hyvin pieniä. Katso lisää myös Ortho-K yöpiilolinsseistä.

2014-06-14 ASICS -0305.jpg